Klienditeeninduse tööaeg:
I-V 10:00 - 20:00, VI 10:00 - 15:00

Sissejuhatus

Shipzee.com pakub teenust pakkide edastamiseks USAst teistesse maailma riikidesse. Kui teie konto on aktiveeritud, saadame teile USA aadressi, mida saate kasutada oma pakkide vastuvõtmiseks. Sulle antakse ka Shipzee.com postkast, mille juurde pääsed Shipzee.com kaudu. Kui Shipzee.com saab teile adresseeritud paki, teavitame teid sellest e-posti teel ja postitame paki teie Shipzee.com postkasti lehele. Kui olete seal saadetise loonud ja sellega seotud tasud ning saatmiskulud tasunud, edastame paki vastavalt teie juhistele teie aadressile koduriigis.

Kasutajaleping

See kasutajaleping („leping“) on seaduslik kokkulepe teie (edaspidi „teie“ või „klient“) ja Shipzee.com (edaspidi „Shipzee.com“ või „meie“) vahel. See leping reguleerib teie Shipzee.com kodulehe kasutamist, edaspidi lepingus „Shipzee.com“ või „sait.“ Kõiki Shipzee.com pakutavaid teenuseid kirjeldatakse Shipzee.com lehel ja neid nimetatakse käesolevas lepingus ühiselt „Teenused“. Selle saidi kasutamise tingimuseks kinnitate ja garanteerite Shipzee.com-ile, et te ei kasuta seda saiti ega teenuseid ühelgi eesmärgil, mis on ebaseaduslik, amoraalne või keelatud käesolevate tingimuste ja teavitustega.

See leping täiendab lehel kirjeldatud kasutustingimusi. Saidile sisenedes või Shipzee.com-is uue konto avamisel nõustute, et teile kohalduvad kõik käesoleva lepingu tingimused ja muutute seega lepingu osapooleks. Kui te ei nõustu selle lepingu tingimustega, ei tohi te kasutada veebisaiti Shipzee.com.

Me võime seda lepingut muuta, saates teile e-kirja muudetud tingimuste kohta, mis jõustuvad siis, kui teile kirja saadame, või postitades muudetud tingimused Shipzee.com saidile, mis jõustuvad nende postitamisel. Jätkates Shipzee.com-ile ligipääsemist või selle kasutamist pärast mistahes sellist muudatust, nõustute muudetud lepingu tingimustega. Muudel juhtudel võib käesolevat lepingut muuta ainult meie poolt füüsiliselt allkirjastatud kirjaga.

ENNE SHIPZEE.COM KASUTAMIST LUGEGE KÕIKI TINGIMUSI HOOLIKALT. KUI EI NÕUSTU KÕIGI NENDE TINGIMUSTEGA, EI SAA TE SEDA SAITI KASUTADA. KUI KASUTATE SAITI, LOETAKSE, ET TE OLETE NEED TINGIMUSED HEAKS KIITNUD. TEENUSE KASUTAMISEKS PEATE OLEMA VÄHEMALT 18-AASTANE.

Meie privaatsuspoliitika

Teave, mille saame siis, kui kasutate mistahes selle saidi osa, registreerimisprotsessi käigus või muul viisil, allub saidil avaldatud privaatsuspoliitikale, mis on viite kaudu käesoleva lepingu osaks. Privaatsuspoliitika kirjeldab teabe, mille meile edastate, kogumist ja kasutamist, sealhulgas meie õigusi selle teabe suhtes. Enne saidi kasutamist tutvuge palunb privaatsuspoliitikaga. Kui te ei nõustu privaatsuspoliitika tingimustega, palun ärge kasutage seda saiti. Shipzee.com ei jaga ega rendi teie isikuandmeid kolmandatele isikutele nendepoolseks iseseisvaks kasutamiseks ega kasuks.  Teavet, mida teilt kogume, kasutatakse teie tellimuste töötlemiseks, toodete saatmiseks, kontode kontrollimiseks, seega praktiliselt ainult eesmärkidel, mida me oma töö jaoks vajame. Teie turvalisuse ja privaatsuse täiendavaks kaitsmiseks ei salvesta ega säilita me täielikke krediitkaardinumbreid.

Piirangud

Ameerika Ühendriikide ekspordieeskirjade, vedajapiirangute ja impordieeskirjade tõttu on teatud kaupu, mida me ei saa tarnida.

Keelatud kaubad

 • Tulirelvad, relvad ja tarvikud, sealhulgas koopiad, liitvibud ja ammud
 • Soojuskaamerad, infrapunakaamerad jt öönägemisseadmed
 • Vintpüsside sihikud, tulirelvade laser- ja muud sihikud
 • Laskemoon
 • USA lahingumoona nimekirjas olevad kaitsetööstuse tooted, nagu on määratletud rahvusvahelise relvakaubanduse määruses
 • Lõhkeained, ilutulestik, püssirohi, signaalraketid või tikud
 • Bensiin, diisel- või muu kütus
 • Retseptiravimid
 • Prohormoonid, inimese kasvuhormoonid, tüvirakud, steroidid või sünteetilised versioonid
 • Mistahes kiiresti riknevad kaubad
 • Mürgised ained
 • Toksilised ained, sealhulgas sissehingamisel ohtlikud
 • Nakkusohtlikud ained
 • Lõhkeained, ilutulestik, püssirohi, signaalraketid või tikud
 • Pestitsiidid, herbitsiidid, fungitsiidid
 • Radioaktiivsed elemendid või tooted
 • Oksüdeerivad ained
 • Tulekustutid
 • BB/pellet/airsoft/paintball relvad, osad ja laskemoon
 • Kahjustatud patareid
 • Kõik kahese kasutusega või tavakaubad, millele rakendub ekspordihalduseeskirjadega sätestatud kaubanduskontrolli loend (CCL), juhul, kui kontrollistaatus nõuab Tööstuse ja julgeoleku büroo (BIS) heakskiidetud ekspordilitsentsi
 • Salakaup või ebaseaduslikud ained
 • Hasartmänguseadmed ja tarvikud
 • Elus või surnud loomad või putukad
 • Põllumajandussaadused, sealhulgas teatud seemned, elusad või surnud taimed, viimistlemata või töötlemata puit ja muld
 • Esemed, mis sisaldavad ohustatud liikide seaduse või mereimetajate kaitse seaduse alusel kontrollitavaid loomseid saadusi või vajavad CITES luba
 • Mis tahes tuvastamatu materjal, aine või kemikaal

USA ekspordieeskirjad

Klient peab eksportima tooteid Ameerika Ühendriikidest vastavalt kõikidele Ameerika Ühendriikide kehtivatele ekspordikontrolli seadustele ja määrustele, sealhulgas nendele, mida haldavad USA kaubandusministeerium, USA riigidepartemang ja USA rahandusministeerium.  Shipzee.com kliendina nõustute neid kaupu mitte eksportima, reeksportima ega saatmiseks ümber laadima riiki, mille suhtes Ameerika Ühendriigid on kehtestanud embargo või kaubandussanktsioonid, sealhulgas, kuid mitte ainult, Kuuba, Iraan, Iraak, Põhja-Korea, Somaalia ja Sudaan või mistahes sihtkoht, mille jaoks Ameerika Ühendriigid vajavad ekspordilitsentsi, ilma eelnevalt vastavat litsentsi hankimata.  Nende kaupade Ameerika Ühendriikide seaduste vastaselt ümbersuunamine on keelatud.  Mistahes ja kõikide ekspordilitsentsinõuete eest vastutab ainuisikuliselt üksikisik ja/või üksus. mis on Shipzee.com-iga lepingulistes suhetes.

Tooted, mis vajavad ekspordilitsentsi

Shipzee.com ei osale otseselt ega kaudselt üheski tehingus, mis puudutab mistahes kaupa, tarkvara või tehnoloogiat, mida eksporditakse Ameerika Ühendriikidest praegu või tulevikus, mille suhtes kehtivad rahvusvahelise relvakaubanduse eeskirjad (ITAR) või mis nõuaksid ekspordiregulatsioonide (EAR) alusel ekspordilitsentsi.

Siin sisalduv teave on üksnes kirjeldava iseloomuga ega asenda Ameerika Ühendriikide ekspordieeskirjadega ja sihtriigi impordieeskirjadega tutvumist. Sihtriiki importijana vastutate selle eest, et kõik ja mistahes esemed, mida ekspordite Ameerika Ühendriikidest Shipzee.com-i teenuseid kasutades, vastavad kõigile Ameerika Ühendriikide ja sihtriigi seadustele ja määrustele. Kui te pole kindel, võite pöörduda meie klienditeeninduse poole ja nad informeerivad teid, kas teie soovitud tooteid on võimalik saata

Shipzee.com leht

Õiguste piirangud

Välja arvatud käesolevas lepingus sõnaselgelt sätestatud juhtudel, ei tõlgendata midagi, mis sisaldub käesolevas lepingus või saidil, mistahes muu litsentsi või õiguse andmisena, otseselt, kaudselt, estoppeli põhimõttel või muul viisil, seoses Shipzee.com mistahes sisuga või mistahes kolmanda osapoole sisuga. Kõik õigused, mida siin otseselt pole antud, on kaitstud.

Te nõustute mitte kasutama seda lehte ega teenuseid selleks, et:

• Shipzee.com-i või selle kasutajaid mistahes viisil kahjustada või kahjustada ähvardada, sealhulgas kasutada siin leiduvat teavet Shipzee.com-iga konkureerimiseks;

• esineda ükskõik millise isiku või üksusena (sh Shipzee.com või selle esindajana), või esitada mistahes ebaõigel moel oma seost mistahes isiku või üksusega;

• levitada või edastada sisu, mis rikub mistahes osapoole autoriõigusi, kaubamärki, ärisaladust, patenti või muid õigusi;

• rikkuda mistahes seadust (kohalikku, osariiklikku, riiklikku või rahvusvahelist), tahtlikult või mitte;

• võltsida interneti protokollipäiseid või manipuleerida muul viisil identifitseeriva informatsiooniga, et varjata oma identiteeti;

• edastada petturlikku, ebatäpset või mittetäielikku teavet Shipzee.com lehele või mistahes transporditeenusele või riigiasutusele;

• häirida teenuseid, lehte või lehega ühendatud servereid või võrke, sekkuda nendesse, või eirata mis tahes nõudeid, protseduure, reegleid või eeskirju lehega ühendatud võrkudes;

• koguda või salvestada isikuandmeid teiste kasutajate kohta;

• osaleda mis tahes tegevuses, mis rikuks teiste isikliku eraelu puutumatuse õigusi, sealhulgas, kuid mitte ainult, internetikasutajate kohta ilma nende loata teabe kogumine ja levitamine, välja arvatud kehtivas seadus lubatud juhtudel; või

• Shipzee.com serveritesse või võrku postitada või üles laadida mistahes materjali, mis sisaldab tarkvaraviiruseid või mis tahes muud arvutikoodi, faile või programme, mis on mõeldud mis tahes tarkvara, riistvara või telekommunikatsiooniseadmete häirimiseks, hävitamiseks või nende funktsionaalsuse piiramiseks, samuti on keelatud selle materjali üleslaadimise põhjustamine.

Automatiseeritud päringute keeld

Te ei tohi saata lehele mis tahes tüüpi automatiseeritud päringuid ilma Shipzee.com-i eelneva selge loata. Pange tähele, et „automatiseeritud päringute saatmine” hõlmab muu hulgas järgmist:

• mis tahes tarkvara kasutamist, mis saadab lehele päringuid, et teha kindlaks, kuidas see leht erinevate päringute puhul „järjestub“;

• metaotsingut, ja

• offline otsingute teostamist mistahes Shipzee.com lehel.

Kopeerimise keeld

Te ei tohi (ja ei tohi lubada ühelgi kolmandal osapoolel) kopeerida, muuta, luua tuletatud teoseid, pöördprojekteerida, dekompileerida või muul viisil proovida mistahes lähtekoodi leida, müüa, määrata, all-litsentsida, luua nõudeõigust või muul viisil üle anda mistahes õiguseid, mis on seotud teenuste või saidiga, või eemaldada või varjata autoriõiguse teatist või muid saidil kuvatud teateid. Välja arvatud ülaltoodud juhtudel, ei tohi te saidilt hangitud sisu ühelgi viisil mistahes äriliseks otstarbeks paljundada, printida, salvestada ega levitada ilma Shipzee.com või asjakohases autoriõiguse teatises märgitud autoriõiguste omaniku eelneva kirjaliku loata.

Autoriõigused

Kogu Shipzee.com saidil olev sisu, sealhulgas disain, tekst, graafika, liidesed ja nende paigutused, on autoriõigusega kaitstud Shipzee.com omand, mille kõik õigused on kaitstud, või Shipzee.com või kolmandate isikute omand, mida kaitsevad intellektuaalse omandi õigused.

Shipzee ja Shipzee.com on Shipzee.com teenuste kaubamärgid. Teenuse- ega kaubamärke ei tohi kasutada seoses ühegi toote või teenusega, mida Shipzee.com ei paku, mis tahes küsimuses, mis võib klientides segadust tekitada, ega ühelgi viisil, mis halvustab või laimab Shipzee.com-i. 

Kaubamärgid

Me ei soovi, et keegi oleks segaduses, milliseid materjale ja teenuseid pakume meie ja milliseid mitte. Ilma märgi omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta ei tohi te ühtegi meie lehtedel esinevat märki kasutada. Shipzee.com ei kontrolli ega võta endale mingit vastutust sisu eest, mis ilmub kolmanda osapoole veebisaidil, millele pääseb juurde Shipzee.com kaudu, ja kaubamärkide omanikud peaksid kaubamärgivaidluste lahendamiseks pöörduma otse kolmandate osapoolte saitide poole.

Kui olete registreeritud kaubamärgi omanik (või esindate registreeritud kaubamärgi omanikku) ja teil on vastuväiteid oma kaubamärgile vastava sisu vastu veebisaidil Shipzee.com või kui arvate, et oleme teie registreeritud kaubamärki Shipzee.com reklaamimiseks kolmanda osapoole veebisaidil valesti kasutanud, esitage ettevõtte logoga kirjapaberil allkirjastatud kirjas järgmine teave:

Shipzee.com teenus

Registreerimine.

Enne Teenuste kasutamist peate looma Shipzee.com lehel konto, täites Shipzee.com konto loomise vormi tõese, täpse, ajakohase ja täieliku teabega enda kohta („Registreerimisteave“). Nõustute registreerimisteavet haldama ja uuendama, et see oleks tõene, täpne, ajakohane ja täielik. Kui esitate mis tahes teavet, mis on ebatõene, ebatäpne, aegunud või mittetäielik, või kui Shipzee.com-il on õigustatud alust kahtlustada, et teie esitatud teave on vale, ebatäpne, aegunud või mittetäielik, on Shipzee.com-il õigus peatada või lõpetada teie juurdepääs saidile ja keelata teile mistahes viisil saidi ja teenuste kasutamine.

Pettuste ennetamine

Shipzee.com töötab pidevalt maksepettuste vältimiseks. Seega nõuame, et kõik tooted, mille meile saadate, oleks müüjale täies ulatuses tasutud.

Parool

Kui teie registreerimine on lõpule jõudnud, pääsete parooli abil oma Shipzee.com postkasti ja teistele Shipzee.com turvalistele aladele.  Teie olete vastutav parooli turvalisuse eest. Nõustute mitte oma parooli ühelegi kolmandale isikule avaldama. Nõustute võtma ainuisikulise vastutuse kõigi oma parooliga seotud tegevuste ja toimingute eest, olenemata sellest, kas olete sellised tegevused või toimingud volitanud. Oma parooli loata kasutamisest teavitage Shipzee.com-i kohe.

Turvakaalutlustel peatamine

Mõnikord võivad konto staatuse ja maksetega seoses ilmneda vastuolud või muud probleemid, mille tõttu võime konto turvakaalutlustel ajutiselt peatada.  Kui konto on peatatud, ei teki meil mingeid kontoga seotud kulutusi, sealhulgas saatmiskulusid.  Informeerime teid konto peatamise olekust ja sellest, kuidas saate aidata meil seda lahendada.

Pakid vs kirjad ja ajakirjad

Enamik Shipzee.com kliente kasutab meie teenust ainult pakkide jaoks, mitte kirjade või ajakirjade edastamiseks. Seetõttu ning USA posti vastuvõtmisel ja edastamisel kehtivate erinõuete tõttu on meie vaikeprotseduuriks kõik vastuvõetud kirjad kõrvaldada (ära visata). 

Aadressid

Iga pakk, mille te Shipzee.com aadressile saadate, peab olema õigesti adresseeritud.  Iga paki peal peab olema kirjas Teie õige nimi ja Shipzee.com postkasti number.  Kui pakk saabub vale või puuduliku aadressiga (näiteks puudub postkasti number või on pakil tundmatu või valesti kirjutatud nimi), püüab Shipzee.com kindlaks teha, kellele see kuulub. Kui Shipzee.com suudab paki omaniku kindlaks teha, pannakse see õigesse postkasti.  Kui omanikku ei õnnestu kindlaks teha ja jälgimisinformatsiooniga nõuet ei esitata 10 päeva jooksul pärast paki saabumist, likvideeritakse pakk.

Ladustamine

Shipzee.com hoiab teie pakke tasuta meie laos kuni 60 päeva, kuni me ootame kõiki nõutavaid tasusid ja saatmisvorme ning kõiki täiendavaid pakke konsolideerimiseks. Ladustamine on piiratud 18 kuupjalaga.

Hüljatud pakid

Kui me saame paki kätte, kuid ei saa teilt nõutavaid tasusid ja dokumente 60 päeva jooksul, loeme paki hüljatuks. Shipzee.com müüb hüljatud pakid maha avalikul oksjonil või eramüügil ilma teid sellest teavitamata.

Pakist keeldumine

Shipzee.com ei saa keelduda ühestki valitud pakist seoses pakkide hulgaga, mille me iga päev saame.

Suuremõõdulised pakid

Suuremõõdulised pakid on mistahes pakid, mis ületavad Shipzee.com kalkulaatoris näidatud saatmismeetodite suuruse- või kaalupiiranguid. Suuremõõdulised pakid tuleb mitmeks pakiks jagada, vähendada, ära visata või saatjale tagastada.

Konsolideerimine ja ümberpakendamine

Mitme paki samasse saadetisse konsolideerimine võib aidata saatekulusid oluliselt vähendada.

Shipzee.com ei vastuta konsolideeritud pakist puuduvate kaupade eest, kui pole tõendatud, et me saime puuduva paki kätte. Seetõttu soovitame teil kindlasti esitada Shipzee.com-ile erisoov iga paki sisu kontrollimiseks ja pildistamiseks saabumisel ja uuesti konsolideerimise ajal, et veenduda, et kõik tooted on kaasas. Kauplused teevad vigu ja erisoov on ainus viis teada saada, kas mõni toode on puudu, enne kui see teile edasi saadetakse.  Pange tähele, et neid spetsiaalseid taotlusi ei saa esitada juba konsolideeritud pakkide jaoks. Eraldi taotlused üksikute pakkide kohta tuleb esitada enne konsolideerimist või spetsiaalsete päringute kaudu konsolideerimise lehel.

Kui te ei soovi teisiti, eemaldame konsolideerimise käigus kõik kataloogid. Kataloogid on rasked, mis suurendab transpordikulusid, ning suurem osa kliente ei soovi neid.

Kui usute, et oleme teinud vea konsolideerimisel, kaalumisel või mistahes erisoovi töötlemisel, võtke meiega ühendust ja me pingutame, et oma viga parandada.

Maksumus

Shipzee.com teenuste hinnad on meie lehel välja toodud.

Arveldusprobleemid

Kõigi tasude kontrollimise eest vastutab klient. Arveldustes ilmevatest ebatäpsustest tuleb teatada Shipzee.com-ile 10 päeva jooksul pärast arvel olevat kuupäeva. 10 päeva möödumisel ei tagastata ühtegi tasu.

Kliendi kohustused

Impordi ja ekspordi dokumentatsioon

Klient vastutab oma saadetistele kehtivate nõuete, sealhulgas sihtriigi kõigi tollinõuete, kindlaksmääramise ja järgimise eest. Shipzee.com ei garanteeri pakkide kohaletoimetamist, kui need ei vasta USA ekspordieeskirjadele või sihtriigi impordieeskirjadele.

Te vastutate kõigi tollideklaratsioonide ja dokumentide õigsuse ning kõigi sihtriigi kohaldatavate tollimaksude eest.  Kõik sellised maksud ja tasud lisanduvad tasudele, mille Shipzee.com teenib paki või posti edastamise teenuse eest.

Tunnustate, et olete kohustatud ja ainuisikuliselt vastutav kogu informatsiooni esitamise eest, mida nõuavad lõppsihtkohaks oleva riigi seadused ning USA seadused ja määrused, sealhulgas, kuid mitte ainult, 15 CFR sec. 30 nõutav info, ja et vastutate kõigi dokumentide säilitamise eest, nagu on nõutud kohaldatavates tolli või muude valitsusasutuste hallatavates õigusaktides. Shipzee.com ei võta mingit vastutust tegutseda teie või USPPI jaoks andmehaldurina. Teie vastutate Shipzee.com-ile kogu USPPI-ga seotud teabe andmise eest, sealhulgas nime ja tööandja identifitseerimisnumber (EIN), ECCN, Schedule B klassifikatsioon ja kogu muu teave, mida on vaja marsruuditud eksporditehingu jaoks vastavalt Väliskaubandusstatistika regulatsioonidele: Title 15, Code of Federal Regulations, Part 30, the Foreign Trade Statistics Regulations (FTSR).

Transport

Shipzee.com saadab kaupa ainult Shipzee.com lehel olevas kalkulaatoris näidatud saatmisviiside abil. Shipzee.com ei vastuta teie valitud tegeliku saatmisteenuse eest.  Teie suhtes kehtivad kõik valitud saatmisteenuse tingimused (USPS, FedEx, Atlantic Express Corp jt). Teie vastutate selle eest, et teie paki saatmist ei piiraks selle sisu, suurus ega maht.

Volitate Shipzee.com-i pakke avama, kui tekib kahtlusi pakendi sisu osas (ebaseaduslikud kaubad) või mis tahes praktilisel põhjusel.

Mistahes probleemidest kättesaadud saadetisega tuleb teatada 10 päeva jooksul pärast kohaletoimetamist.  

Muud reeglid

Nõustute järgima kõiki seadusi ja määrusi, mis reguleerivad teie juurdepääsu Shipzee.com saidile ja saidi kasutamist. Te ei tohi hankida isikuandmeid (sh e-posti aadresse) Shipzee.com saidilt, ja eraldi on keelatud kasutada meie saitidel kuvatud e-posti aadresse, et paluda kasutajatel teie teenustega liituda või nendesse panustada. Meil on õigus seaduse täieliku jõuga uurida mis tahes ülaltoodud reeglite rikkumisi ja kohaldada nende eest vastutust. Võime kaasata õiguskaitseasutusi ja teha nendega koostööd, et võtta vastutusele kasutajaid, kes rikuvad selle lepingu tingimusi. Te tunnistate, et Shipzee.com ei ole kohustatud jälgima teie juurdepääsu Shipzee.com saidile või selle kasutamist, kuid tal on õigus seda teha Shipzee.com-i haldamise eesmärgil, lepingu teiepoolse täitmise kindlustamiseks, või kohalduvate seaduste, kohtunõuete, haldus- ja riigiasutuste nõuete täitmiseks. Kui me ei ole kirjalikult ja selgelt teisiti kokku leppinud, ei tohi te Shipzee.com-ile ligi pääsemiseks ega sealt teabe kogumiseks kasutada mingeid automatiseeritud vahendeid (näiteks skripte).

Shipzee.com vastutus

Shipzee.com vastutus saadetud pakkide eest ei ületa käitlustasu (välja arvatud tegelikud saatmistasud).

Klient hüvitab kõik kolmandate osapoolte nõuded ja hoiab Shipzee.com’i kõigi selliste nõuete eest, muuhulgas nende nõuete eest kaitsmisel tekkivate seadusliku esinduse kulud, mis tulenevad kliendi poolt Shipzee.com-i kaudu pakkide või posti edastamisest.

Shipzee.com ei vastuta mingite kahjude eest, mille on põhjustanud vead või puudused, mille on põhjustanud teie esitatud vale või ebaõige teave või vajaliku teabe esitamata jätmine.

Tarneprobleemid

Teie olete vastutav kinnitamise eest, et meie lattu saabunud pakk on sama, mille te tellisite. Vale paki saamise korral peate te viivitamatult Shipzee.com-i teavitama.  Vigu võib ette tulla ja kauplused ajavad vahel klientide nimed segamini või sisestavad postkasti numbri valesti. Eeldame, et kliendid on ausad ja viisakad ning teavitavad meid kohe, et saaksime korraldada paki edastamise õigele kliendile. 

Kadunud pakid

Kadunud või kahjustatud saadetise kohta pretensiooni esitamiseks kasutage oma kontot. Kõigist nõuetest kaotatud või kahjustatud pakkide kohta tuleb 10 päeva jooksul teatada Shipzee.com-ile. Vastasel juhul keeldutakse neist automaatselt. Saadetised on kindlustatud vedaja transpordikindlustusega. Laos või saatmise ajal kadunud pakkide kindlustus katab ainult nende tollideklaratsiooni kantud väärtuse. Peate saama paki väärtust arve või tellimuse abil tõestada. Kui olete märkinud tollideklaratsioonis väiksema väärtuse, tasutakse teile see väärtus. Kaotatud või rikutud toodete kindlustusnõudeid täites peate tõendama, et need tooted jõudsid tõesti meie lattu laekunud ja olid heas korras.

Viivitused saadetise leidmisel. 

Mõnikord vajab Shipzee.com rohkem aega, et meie laos teie pakk üles leida. Shipzee.com ei saa pakkuda viivituse eest täiendavat hüvitist ega pakkuda tasuta tarnet, kui selline pakk teile hilinemisega saadetakse.  Kui saadame paki valele aadressile, siis teeme kõik selleks, et pakk õigele kliendile edasi saata. Katame saatmise ja käitlemise kulud, kuid me ei kompenseeri viivitusi ega ebamugavusi. Kui me ei saa pakki õigele inimesele saata, hüvitame selle sisu, meie tasud ja postikulu. Sellised nõuded vaatame läbi 30 päeva jooksul.

Lõpetamine.

Nõustute, et Shipzee.com võib oma äranägemise järgi lõpetada teie juurdepääsu mis tahes teenustele ja/või eemaldada, kõrvaldada või muuta mistahes teenustes leiduvat sisu mistahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult, vähese kasutamise tõttu või kui Shipzee.com usub, et olete astunud üle käesolevast lepingust või selle mõttest. Nõustute, et teie juurdepääs teenustele võidakse lõpetada ilma ette teatamata, ning tunnistate ja nõustute, et Shipzee.com võib teie konto ja kogu sellega seotud teabe ja failid viivitamata deaktiveerida või kustutada ja/või takistada edasist juurdepääsu neile failidele või teenustele. Kui kasutate saiti seda lepingut rikkudes, võib Shipzee.com oma äranägemise järgi säilitada kõik teie saidi kasutamisel kogutud andmed. Lisaks nõustute, et Shipzee.com ei vastuta teie ega ühegi kolmanda osapoole ees, kui teie juurdepääs teenustele katkestatakse või lõpetatakse, või teabe kogumise eest teiepoolse võimaliku käesoleva lepingu rikkumise korral, isegi kui võimalik on esitada kahju hüvitamise nõue. Kui Shipzee.com lõpetab teie loa teenustele juurdepääsuks, jäävad jõusse teie käesolevast lepingust tulenevad kohustused, sealhulgas, kuid mitte ainult, teie kohustus hüvitada kahjud ja hoida Shipzee.com-i kahjude eest, ning teie nõusolek, et kõik teie nõuded Shipzee.com vastu aeguvad ühe aasta möödumisel nende tekkimise kuupäevast.

Oma konto saate igal ajal tühistada, pöördudes klienditoe poole. Võime teie konto igal ajal mis tahes põhjusel (sealhulgas korduvate rikkumiste korral) tühistada või muul viisil keelduda teile teenuste osutamisest.

Muud sätted

Hüvitamine

Shipzee.com-i kasutades nõustute Shipzee.com-ile, selle juhtidele, esindajatele, partneritele ja töötajatele hüvitama kõik nõuded või kahjud, sealhulgas mõistlikud advokaaditasud, mille kolmandad isikud on esitanud seoses või tulenevalt 1) sisust, mille olete esitanud, postitanud või edastanud Shipzee.com kaudu; 2) teie Shipzee.com-i kasutamisest või sellega ühendumisest; 3) teiepoolsest kasutajalepingu rikkumisest; või 4) mis tahes teiepoolsest teiste isikute õiguste rikkumisest.

Vastutusest vabastamine.

Vaidluste korral ühe või mitme Shipzee.com-i kasutajaga (sealhulgas kaupmehed ja teenindusspetsialistid) nõustute, et vabastate enda (ning teiepoolsete ametnike, direktorite, töötajate, agentide, eelkäijate, õigusjärglaste ja volitatud isikute) nimel pöördumatult vastutustest Shipzee.com-i ning meie ametnikud, direktorid, töötajad, advokaadid, eelkäijad, õigusjärglased, volitatud isikud ja agendid kõikide minevikus toimunud, käimasolevate ja tulevaste mis tahes nõuete, õiguste, tegevuste, tegevuste põhjuste, hagide, hüvituskohustuste, kahjude, võlgade, küsimuste, teemade ja kulude korral; see nõusolek vabastamiseks hõlmab piiranguteta kohtukulusid ja advokaaditasusid, sõltumata sellest, kas need on teada või mitte teada, varjamata või varjatud, fikseeritud või tinglikud, kahtlustatavad või kahtlustamata, seaduslikud või õiguslikud ning mis tahes seda tüüpi vaidlusega seotud või sellest johtuvad või tulenevad.

Vastutuse piirid.

Shipzee.com ja selle tarnijad ei vastuta teie ees saamata jäänud kasumi või mõõdetavate, juhuslike või kaudsete kahjude eest, mis on mis tahes viisil (sealhulgas hooletusest) tekkinud Shipzee.com või selle ema-, tütar- või sidusettevõtete või meie teenuste või käesoleva lepingu tõttu või nendega seoses. Mitte mingil juhul ei vastuta meie või meie tarnijad teie ees rohkem kui 100 dollariga.

Teatud osariigi seadused ei luba mõnede kahjude väljajätmist ega piiramist. Kui need seadused on teile kohaldatavad, ei pruugi mõned või kõik ülaltoodud välistused või piirangud teie suhtes kehtida ja teil võivad olla täiendavad õigused.

Kohaldatav seadus.

Nõustute, et te ei võta meie vastu ette mingeid õiguslikke toiminguid, mis on seotud meie saitidega või tulenevad nendest, kui te enne (a) ei saada meile üksikasjalikku kirjalikku selgitust faktide ja seaduste kohta, millel teie nõue põhineb, kasutades registreeritud posti või järgmise päeva kullerteenust; ja (b) ei pea meiega vaidluse lahendamiseks heauskseid läbirääkimisi vähemalt 30 päeva jooksul. Kogu sellist vaidlust käsitlev kirjavahetus tuleb saata Shipzee.com-ile või muule Shipzee.com-i määratud volitatud isikule. Seda lepingut reguleerivad Illinoisi seadused, kuna selliseid seadusi kohaldatakse lepingute suhtes, mis on sõlmitud ja täidetakse täielikult Illinoisi piires Illinoisi elanike vahel ja seaduste konflikti arvesse võtmata.

Kogu leping

Käesolev leping ja meie privaatsuspoliitika (mis on siin viidatud ja kuulub siia) on

Please enable cookies to ensure the website runs smoothly