Klienditeeninduse tööaeg:
I-V 10:00 - 20:00, VI 10:00 - 15:00

SHIPZEE.COM PRIVAATSUSPOLIITIKA

1.   Isikuandmete töötlemine

1.1.   Shipzee.com kaitseb ja austab klientide (Shipzee.com pakutavaid teenuseid kasutavate üksikisikute) privaatsust. Selle privaatsuspoliitika eesmärk on selgitada, milliseid andmeid ja miks Shipzee.com kogub ning kuidas ta neid töötleb. Samuti sätestab käesolev privaatsuspoliitika Shipzee.com kogutud või kliendi edastatud isikuandmete kogumise, töötlemise ja salvestamise alused.

1.2.   Kõiki klientide isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti ja Euroopa Liidu andmekaitse õigusaktide nõuetele. Shipzee.com rakendab sobilikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid klientide isikuandmete kaitseks kaotsimineku, volitamata kasutamise, volitamata juurdepääsu, avalikustamise või muutmise eest.

1.3.   Kui kliendid täidavad USAst saadetavate kaupade tellimisvormi ja/või nõustuvad oma isikuandmete edastamisega Shipzee.com-le uudiskirjade saamiseks, loetakse nad kliente isikuandmete töötlemise reeglitega tutvunuks.

1.4.   Shipzee.com võib koguda ja töödelda teavet, mille kliendid https://www.shipzee.com saidilt kauba tellimisel esitavad. See teave hõlmab teavet, mis esitatakse tellimuse vormistamisel, uudiskirjade tellimisel, teadete saatmisel või muudes küsimustes Shipzee.com-iga e-posti teel ühenduse võtmisel. Shipzee.com kogub ka klientide esitatud teavet tellimuse käigu kohta.

1.5.   Shipzee.com kogub ja töötleb järgmisi isikuandmeid: ees- ja perekonnanimi, aadress, e-posti aadress, telefoninumber, esitatud tellimuste käik ja ajalugu, IP-aadress, kui teenusepakkuja selle avaldab, ja kliendi päringute ajalugu. Klient saab aru ja nõustub, et Shipzee.com edastab isiku ees- ja perekonnanime, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbri transpordifirmale, mille abil saabuvad kliendi kaubad USAst kliendi määratud Eesti aadressile.

1.6.   Shipzee.com võib statistilistel eesmärkidel koguda ja kasutada andmeid, mis ei ole otseselt seotud kliendi isikuga (nt andmed ostetud kaupade kohta). Sellist statistikat kogutakse ja töödeldakse viisil, mis välistab kliendi identiteedi või muude isikuandmete, mida võib kasutada kliendi tuvastamiseks, avaldamise.

1.7.   Shipzee.com töötleb kliendi isikuandmeid, kuna see on vajalik nii kliendi tellitud teenuse osutamiseks (nt kauba tarnimiseks kliendile tema määratud aadressil) kui ka Shipzee.com-ile oma seaduslike kohustuste täitmiseks (nt arvete esitamiseks ja säilitamiseks vastavalt USA seadustele). Shipzee.com kinnitab, et kuigi Shipzee.com on asutatud ja töötab USAs vastavalt USA seadustele, asuvad serverid, kus kliendi isikuandmeid hoitakse, Euroopa Liidu liikmesriigis.

1.8.   Isikuandmete töötlemise peamised eesmärgid: tellimuste töötlemine ja haldamine; kauba saatmine kliendi määratud aadressile; tellitud kauba eest arvete ja muude finantsdokumentide väljastamine; teenuste osutamisega seotud probleemide lahendamine; otseturundus (nt uudiskirjade saatmine Shipzee.com teenuste kohta e-posti, SMS-i ja/või muude vahendite abil); lepinguliste kohustuste täitmine; õigeaegne ja nõuetekohane vastamine kliendi päringutele; kliendi teavitamine tema isikuandmete töötlemise kohta, Shipzee.com teenusetingimuste ja/või Shipzee.com privaatsuspoliitika muudatuste kohta; statistilised analüüsid, üldised uuringud, mis võimaldavad parandada teenuseid ja nende kvaliteeti.

1.9.   Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärkidel (nt Shipzee.com teenuste kohta uudiskirjade saatmine e-posti, SMS-i ja/või muude vahendite abil), on sellise isikuandmete töötlemise õiguslik alus kliendi antud nõusolek või Shipzee.com õigustatud huvi pakkuda kliendile teavet sarnaste teenuste kohta. Kliendile antakse selge, tasuta ja hõlpsasti elluviidav õigus keelduda oma isikuandmete kasutamisest ülaltoodud eesmärgil või juhul, kui töötlemine põhineb Shipzee.com õigustatud huvil, õigus mitte nõustuda oma isikuandmete töötlemisega.

1.10.   Kui isikuandmeid töödeldakse selleks, et teavitada klienti tema isikuandmete töötlemisest, Shipzee.com teenusetingimuste muudatustest ja/või Shipzee.com privaatsuseeskirjade muudatustest, on sellise töötlemise õiguslik alus Shipzee.com suhtes kohaldatav juriidiline kohustus või lepingu, mille osapooleks on klient, täitmine, või Shipzee.com õigustatud huvi.

1.11.   Klientidele antakse teatud õigused seoses tema isikuandmete kaitsega, milleks on:

          õigus tutvuda oma töödeldavate isikuandmetega;

          õigus nõuda, et Shipzee.com parandaks kliendiga seotud ebatäpsed isikuandmed põhjendamatu viivituseta;

          õigus nõuda, et Shipzee.com edastaks kogu või osa kliendi poolt edastatud teabest kliendile või mõnele teisele andmevaldajale, kui see on
       tehnoloogiliselt võimalik;

       võimalik (õigus andmete teisaldatavusele);

          õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui selleks on õiguslik alus (nt kui andmeid pole enam vaja eesmärkide, milleks
          neid koguti, täitmiseks või kui andmeid on töödeldud ebaseaduslikult);

          õigus nõuda andmete töötlemise piiramist, kui selleks on õiguslik alus;

          õigus pöörduda vastutava andmekaitseasutuse poole ja esitada kaebus isikuandmete töötlemise ebaseaduslikkuse kohta;

         - õigus pöörduda Shipzee.com poole e-posti aadressil [email protected] ja keelduda kliendile e-posti, SMS-i ja/või muul viisil saadetud otseturundussõnumitest. E-kirjaga saadetavatest teavitustest saab loobuda ka kirjas oleval vastaval lingil klõpsates. SMS-sõnumitega saadetavad teavitused saab ka tühistada, saates SMS-i tekstiga „STOP“. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud küsimused, kommentaarid ja taotlused saab saata e-posti aadressile [email protected]. Kliendi identiteedi osas kahtluste tekkimise korral võib Shipzee.com nõuda kliendi tuvastamiseks lisainfot.

1.13.   Klientide kaebusi isikuandmete ebaõige või ebaseadusliku töötlemise kohta uurib Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, www.aki.ee. Shipzee.com soovitab enne probleemi kohta ametliku kaebuse esitamist pöörduda Shipzee.com vastutavate isikute poole e-posti aadressil [email protected] või telefonil +370 686 9994, et leida probleemile lahendus.

1.14.   Shipzee.com kasutab kolmandate isikute pakutavaid teenuseid (näiteks saatmisteenuseid). Selliste teenuste nõuetekohaseks osutamiseks võib olla vajalik võimaldada juurdepääs kliendi isikuandmetele. Sellisel juhul tagab Shipzee.com, et andmetöötlejad täidavad konfidentsiaalsuse ja isikuandmete nõuetekohase kaitse kohustusi.

1.15.   Kliendi esitatud ja tellimuse täitmiseks kogutud andmeid säilitatakse kuni tellitud kauba üleandmiseni kliendile, välja arvatud juhul, kui õigusaktidega on ette nähtud teistsugused, pikemad säilitustähtajad. E-posti aadressi Shipzee.com uudiskirjade saatmiseks säilitatakse määramata aja jooksul, välja arvatud juhul, kui klient uudiskirjadest keeldub.

1.16.   Klientide kaebusi isikuandmete ebaõige või ebaseadusliku töötlemise kohta uurib Andmekaitse Inspektsioon, Tatari 39, Tallinn 10134, www.aki.ee. Shipzee.com soovitab enne probleemi kohta ametliku kaebuse esitamist pöörduda Shipzee.com vastutavate isikute poole e-posti aadressil [email protected] või telefonil +370 686 9994, et leida probleemile lahendus.

1.17.   Kliendi esitatud ja tellimuse täitmiseks kogutud andmeid säilitatakse seni, kuni kliendile teenust osutatakse, välja arvatud juhul, kui õigusaktidega on ette nähtud teistsugused, pikemad säilitustähtajad. E-posti aadressi, telefoninumbrit ja muid andmeid, mis on mõeldud Shipzee.com otseturunduse teadete saatmiseks, säilitatakse seni, kuni klient keeldub sellisest teabest.

2.   Küpsiste kasutamine Shipzee.com saidil

2.1.   Shipzee.com informeerib, et ta kasutab saidil küpsiseid (cookies). See on väike tekstifail, mille veebisait salvestab teie arvuti või mobiilseadme brauserisse, kui külastate veebisaiti Shipzee.com. Järgmisel saidi külastamisel võidakse seda faili lugeda, et see teie arvuti või mobiilseadme ära tunneks.

2.2.   See poliitika selgitab, kuidas Shipzee.com küpsiseid kasutab. Seda poliitikat võidakse ette teatamata osaliselt muuta. Veendumaks, et teil on küpsiste kasutamise kohta ajakohane teave, kontrollige käesolevaid reegleid muudatuste suhtes regulaarselt. Kasutades veebisaiti Shipzee.com, nõustute küpsiste paigutamisega oma arvutisse vastavalt käesolevas poliitikas sätestatud reeglitele. Kui te ei nõustu sellelt veebisaidilt küpsiseid aktsepteerima, keelake palun oma brauseris küpsiste tugi või keelduge selle veebisaidi kasutamisest.

2.3.   Enamik veebibrausereid aktsepteerib küpsiseid vaikimisi. Kuid teil on võimalus brauseri seadeid muutes küpsised keelata. Samuti on võimalik muuta oma brauseri seadeid nii, et saaksite aktsepteerida ainult asjakohaseid küpsiseid või saada hoiatusteate, mis võimaldab teil iga kord otsustada, kas soovite küpsiseid oma arvutisse salvestada. Teie arvutis saab küpsiseid hallata mitmel viisil, näiteks teie brauseri jaotisest „Abi“ (ingl. „help“). Samuti saate salvestatud teabe kustutada või välja lülitada. Kui küpsiste tugi on välja lülitatud, võib see piirata Shipzee.com saidi kasutamist.

2.4.   Shipzee.com kasutab küpsiseid, et koguda statistilist teavet Shipzee.com saidi kohta (saidi külastuste kohta, mõistmaks, kuidas külastajad saiti kasutavad, saidiga seotud probleemide lahendamiseks jne).

2.5.   Shipzee.com kasutab ka kolmanda osapoole küpsiseid: Facebook, seega võib Facebook samuti Shipzee.com saidil küpsiseid kasutada. Facebook küpsiste kasutamisele rakendub tema privaatsuspoliitika, mitte Shipzee.com privaatsuspoliitika.

Please enable cookies to ensure the website runs smoothly